Home
Wat?
Hoe?
Ervaringen
Wie?
Blog
DataERVARINGEN VAN DEELNEMERSEr is speelruimte! Ruimte om te exploreren en te experimenteren. Je maakt kennis met interessante mensen op een bijzondere manier: niet door een voorstelrondje en praten, maar door wat ze wensen, voelen, vragen en doen. Je ervaart een oorspronkelijkere verbondenheid tussen mensen.

B.M.

Wat Heart Intelligence voor mij betekent en wat er voor zorgt dat ik steeds weer terug kom naar de bijeenkomsten, is dat het mij de kans biedt om in contact te komen met delen van mij waar ik geen contact (meer) mee heb of die ik niet zo snel aan andere mensen toon, maar die eigenlijk wel heel graag geuit willen worden! Ik vind het heel spannend en leuk om steeds meer inzicht te krijgen in mijzelf en mijn beschermingsmechanismen en andere dan mijn gebruikelijke reacties uit te proberen, Ik merk dat het zijn vruchten afwerpt op meerdere gebieden in mijn leven. Het heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd, en zorgt ervoor, dat ik een veel beter contact heb gekregen met m'n broertje. Ook wat betreft daten begin ik te merken wat voor patronen ik heb zodat ik weet wat er gaande is en minder onbewust er door wordt gestuurd. Verder vind ik het heerlijk om de energie van de andere mensen in de cirkel te voelen en de echte aandacht die er voor elkaar is!

B.S.

De cirkel is iets mysterieus en heeft immense kracht. Me met die kracht te verbinden was als een geschenk aan mezelf. Ik voelde mezelf werkelijk één worden met de anderen in de cirkel, zag hun schoonheid, hun moeite, hun kwetsbaarheid, hun gaven en talenten. Het totaal daarvan nodigde me uit mijzelf te openen en mijn kwetsbaarheid, mijn talenten en mijn schoonheid te laten zien aan die anderen. Op deze manier uitwisselen had iets diep en wezenlijk menselijks. De grootste les die ik geleerd heb dankzij mijn contact met HI is meer met anderen te delen en de condities die dat mogelijk maken zelf te creëren. Ik heb te vaak gedacht en gevoeld dat ik alleen moest gaan, alleen moest zijn in het leven. Ik realiseer me nu dat alles worden wat ik ben ook behelst: meer en meer leren delen met anderen en met hen samen op lopen.

S.D.

De Heart Intelligence dagen waren heel bijzonder voor mij. Ongemerkt ben ik vaak bezig met de vraag wat anderen van me denken en wat de wereld van me verwacht. Daardoor raak ik de verbintenis met mezelf kwijt en anticipeer ik meer op wat anderen van me willen. Bij de Heart Intelligence trainingen leer je echt letterlijk te voelen wat je zelf wilt en waar je blij van wordt. De dagen kosten veel energie, maar uiteindelijk ga ik met nog meer energie naar huis!

S.A.

Een week na de eerste keer dat ik deelnam aan een Heart Intelligence Experience Day ging ik met de familie van mijn moeder een weekje weg. Een op zich onbetekenende aanleiding liep uit op iets heel dramatisch tussen een tante en mij. Ik merkte dat ik heel verdrietig werd van de hele situatie - ook omdat ik de positie van mijn tante herkende. In het gesprek erover bleef zij allerlei beschuldigingen uiten en ik had de neiging me daartegen te verdedigen. Daardoor gebeurde er helemaal niets, het bleef een gevecht met argumenten. Op een gegeven moment zei ik tegen haar: “Kun je iedereen buiten beschouwing laten en mij vertellen wat er met jou gebeurt?” Dat was zo'n mooi keerpunt. Opeens was ik in gesprek met haar. Ze deelde wat er met haar gebeurde. Doordat ze vanuit haar eigen ervaring ging praten, kon ik er opeens naar luisteren en begreep ik ook waarom haar reactie was zoals hij was. Ik vond het heel bijzonder om te merken, wat het verschil in communicatie is als je vanuit je eigen ervaring praat. Ik ben erg dankbaar dat ik door een dag met Thomas en Alet dit direct heb kunnen merken.

L.C.MEER ERVARINGSBERICHTEN
Wat zeggen deelnemers over Thomas en Alet


Wil je meer informatie over de verschillende vormen van coaching en onze workshops voor groepen?

KLIK DAN HIER!