Home
Wat?
Hoe?
Ervaringen
Wie?
Blog
Data
DE PRAKTIJK

Wat leer je?

Heart Intelligence bestaat uit de integratie van vier essentiële vaardigheden:

- naar je hart luisteren -

aandacht hebben voor de veelvuldige signalen die je in iedere situatie vertellen wat je voelt en wat je wilt, onafhankelijk van conditioneringen en verwachtingen

- je hart volgen -

je dagelijks handelen laten leiden door wat je bezielt

- vanuit je hart communiceren -

in de omgang met anderen open delen wat je ervaart en wilt, de ander met volle aandacht in je opnemen en in afstemming op de ander trouw blijven aan jezelf

- je hart openen -

steeds meer geluk, liefde en vreugde binnen laten; steeds meer ontdekken en laten zien wie je echt bent en wat je te geven hebt

Waarom heeft dit werk zo veel impact?

We werken meestal in groepen. Een goed geleide groep kan persoonlijke processen versterken, intensiveren en verhelderen

Daarbij creëren we door heldere afspraken een hoge mate aan veiligheid en verbondenheid

De gezamenlijke aandacht versterkt je bewustzijn: je krijgt gemakkelijker toegang tot wat je voelt en wilt

Je ontwikkelingsmogelijkheden nemen toe: door te beleven hoe anderen zijn, wat ze doormaken en ontdekken, komt er bij jezelf ook iets in beweging

Je kunt de vaardigheden van Heart Intelligence daadwerkelijk oefenen: communiceren vanuit je hart, meer binnen laten aan aandacht en liefde, nieuwe aspecten van jezelf laten zien

De andere deelnemers kunnen je proces op heel verschillende manieren in gang zetten, intensiveren en ondersteunen

Je ervaart wat gemeenschap kan zijn en dat heeft in zich al een helende werkingHET GEHEIM VAN DE KAUKASUS

Een Amerikaanse anthropologe kreeg de opdracht te onderzoeken waarom mensen in de Kaukasus zulke indrukwekkende leeftijden weten te bereiken. Men vermoedde dat bepaalde aspecten van hun leefwijze en met name hun voeding daaraan bijdroegen.
Toen ze in het kleine afgelegen dorpje aankwam, werd ze daar als vreemdelinge feestelijk onthaald. Op het dorpsplein werd een lange tafel opgesteld en rijkelijk gedekt met wat de mensen maar in huis hadden. Iedereen schoof aan… maar voordat men met de maaltijd begon, stond ieder om de beurt op en vertelde hoe het met hem of haar op dat moment gesteld was. De dorpsgenoten luisterden aandachtig en leken ervan te genieten. En langzaam aan drong het in alle verbazing tot de Amerikaanse door dat ze het antwoord op haar vraag al gevonden had…

Ieder mens wil gezien, gehoord en gevoeld worden. Gebeurt dit niet, dan sterven we duizend kleine doden. Ervaren we dit wel, dan leven we op – en ontstaat een samenleving die de naam gemeenschap verdient.

Heart Intelligence workshops zijn plaatsen om dit intens te ervaren.HEART INTELLIGENCE = MEDITATIE + ACTIE
Wil je meer weten? Klik voor precieze uitleg hier!


Meer weten over coaching en workshops?

KLIK DAN HIER!